spinner

Showing 351 Listings

Scs7lohfx7qvzcmm9ahr0ccuzqsuyriuyrnrvd25hbmrjb3vudhj5lmhyzw8uy29tjtjgz3jhcghpy3myjtjgmdqyodquanbn

$200,000,000 USD

Amagansett, NY, United States
1538636705

$32,000,000 USD

Mattituck, NY, United States
Y52mqz8jjk6pynzxzcmm9ahr0ccuzqsuyriuyrnrvd25hbmrjb3vudhj5lmhyzw8uy29tjtjgz3jhcghpy3myjtjgmzk0otguanbn

$24,900,000 USD

Southampton, NY, United States
P1nzpnuanwyrn8txzcmm9ahr0ccuzqsuyriuyrnrvd25hbmrjb3vudhj5lmhyzw8uy29tjtjgz3jhcghpy3myjtjgnjq0odyuanbn

$15,750,000 USD

Sagaponack, NY, United States
A97sjtzcmm9ahr0ccuzqsuyriuyrnrvd25hbmrjb3vudhj5lmhyzw8uy29tjtjgz3jhcghpy3myjtjgmta3njqxlmpwzw==

$15,000,000 USD

Sagaponack, NY, United States
1277052823

$14,000,000 USD

Water Mill, NY, United States
1523354804

$12,000,000 USD

Bridgehampton, NY, United States
A2hpeoriiviq4dlstbbk00mbjzcmm9ahr0ccuzqsuyriuyrnrvd25hbmrjb3vudhj5lmhyzw8uy29tjtjgz3jhcghpy3myjtjgmta4nza1lmpwzw==

$9,995,000 USD

Water Mill, NY, United States
1525945537

$9,995,000 USD

Water Mill, NY, United States